O meni

Sem Ljubljančanka, po izobrazbi doktorica medicine, diplomirana filozofinja in umetnostna zgodovinarka, certificirana integrativna psihoterapevtka. Zaključila sem edukacijo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA), ki vključuje tako študij kot lasten psihoterapevtski proces. Svoje delo opravljam pod supervizijo integrativne psihoterapevtke – supervizorke. Sem članica društva SINTA (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo) in strokovna vodja Inštituta za integrativno medicino, psihoterapijo in izobraževanje Mokša. Sem registrirana učna terapevtka za specializante IP.

Po študiju primerjalne književnosti, filozofije in umetnostne zgodovine ter po diplomi iz medicine sem opravila strokovni izpit za zdravnika in se zaposlila kot zdravnica. V tem času pa sem začela tudi z izobraževanjem iz psihoterapije. Po petih letih dela kot zdravnica in specializantka psihiatrije (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana) sem se odločila, da svoja čas in energijo posvetim psihoterapevtskemu delu. Imam večletne izkušnje z vodenjem skupinske psihoterapije, individualne psihoterapije ter izrazno-gibalne terapije. Subspecialistična znanja in izkušnje sem pridobila na področju zdravljenja fibromialgije in motenj hranjenja (anoreksija nervosa, bulimija nervosa, kompulzivno prenajedanje …). V okviru ordinacije za zdravljenje debelosti sem vodila skupino za čuječno uživanje hrane. Nenehno se izobražujem na področju znanstveno utemeljene integrativne medicine, nutricionistične psihiatrije in psihonevroendokrinoimunologije. Sem tudi certificirana učiteljica joge (AYA 200, SYA 300). Specializantom psihoterapije predavam izbrana poglavja iz nevrologije.

Pri svojem delu sem zavezana Hipokratovi prisegi in etičnim kodeksom društva SINTA, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo.

Izhodišče mojega psihoterapevtskega dela je celostno razumevanje posameznika kot biološke, psihološke in socialne enote, v kateri se organsko povezujejo telesna, čustvena, mišljenjska, duhovna in medosebna raven. Cilj psihoterapevtskega procesa razumem kot spoznavanje, razumevanje, sprejemanje in integracijo posameznih delov osebnosti. Pri tem procesu svoje kliente spremljam in podpiram z različnimi tehnikami in metodami, ki so se skozi zgodovino psihoterapevtske vede izkazale za učinkovite. Poleg uglašenega pogovora, usmerjenega na raziskovanje čustev, občutkov, misli in potreb, v našem raziskovanju pridejo prav tudi ustvarjalno izražanje skozi igro in umetnost, izobraževanje o zdravem načinu prehranjevanja in življenja, vaje čuječnosti, dihalne tehnike, elementi jogijske prakse in hakomi tehnike razbiranja govorice telesa. Z drugimi besedami – uporabljam pristope “od glave do nog” in “od nog do glave”, tako da klientom pomagam uporabiti duševne vire, da pomagajo svojemu telesu, in telesne vire, da uravnotežijo svoje duševno in duhovno bivanje.

Nudim izobraževanje in psihoterapijo. Zdravniških storitev ne opravljam.