O meni

Sem Ljubljančanka, po izobrazbi doktorica medicine, diplomirana filozofinja in umetnostna zgodovinarka, specializantka integrativne psihoterapije. Vključena sem v edukacijo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) ter v lasten psihoterapevtski proces. Svoje delo opravljam pod supervizijo integrativnega psihoterapevta – supervizorja. Sem članica društva SINTA (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo).

Po diplomi iz medicine sem opravila strokovni izpit za zdravnika in se zaposlila kot zdravnica, v tem času pa sem začela tudi z izobraževanjem iz psihoterapije. Po petih letih dela kot zdravnica in specializantka psihiatrije (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana) sem se odločila, da svoja čas in energijo posvetim psihoterapevtskemu delu. Imam večletne izkušnje z vodenjem skupinske psihoterapije, individualne psihoterapije ter izrazno-gibalne terapije.

Pri svojem delu sem zavezana Hipokratovi prisegi in etičnim kodeksom društva SINTA, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in Evropske zveze za psihoterapijo.

Izhodišče mojega psihoterapevtskega dela je celostno razumevanje posameznika kot biološke, psihološke in socialne enote, v kateri se organsko povezujejo telesna, čustvena, mišljenjska, duhovna in medosebna raven. Cilj psihoterapevstkega procesa razumem kot spoznavanje, razumevanje, sprejemanje in integracijo posameznih delov osebnosti. Pri tem procesu svoje kliente spremljam in podpiram z različnimi tehnikami in metodami, ki so se skozi zgodovino psihoterapevtske vede izkazale za učinkovite. Poleg uglašenega pogovora, usmerjenega na raziskovanje čustev, občutkov, misli in potreb, v našem raziskovanju pridejo prav tudi ustvarjalno izražanje skozi igro in umetnost, vaje čuječnosti, dihalne tehnike, elementi jogijske prakse in hakomi tehnike razbiranja govorice telesa. Z drugimi besedami – uporabljam pristope “od glave do nog” in “od nog do glave”, tako da klientom pomagam uporabiti duševne vire, da pomagajo svojemu telesu, in telesne vire, da uravnotežijo svoje duševno in duhovno bivanje.

Nudim individualno in skupinsko psihoterapijo. Zdravniških storitev ne opravljam.